Kilij

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Kilij +1018000
120
DC5529141Sharpstone
Quality-Kilij +515800
120
CC2591Kilij +3 và Clearstone
Sharp Kilij +513500
120
ES2591Kilij +0 và Bladestone
Tearing Kilij +510100
300
ES2591Kilij +3 và Suckerstone
Mercury Kilij +514600360
120
EC2591Kilij +3 và Mercurystone
Moon Kilij +51351510
120
EEC2591Kilij +6 và Moonstone
Crescent Kilij +51191260
120
A2591Kilij +6 và Darkmoonstone
Large Sword of Searching17000
120
DDKilij +8
Hero Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Wuwang Hill – Rương Dốc Vô Vọng

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 58: Acquire an Old Ore

huongdangame

Genshin Impact – Nghiên Cứu Pha Lê – Giả Tưởng Nguyên Tố – Vibro Crystal Research – Elemental Preset

huongdangame