Knight Sword

NameShardL ShardChunkPureSpecial
Knight Sword +1017000CD5529141Sharpstone và Hardstone
Quality-Knight Sword +514900CC2591Knight Sword +3 và Clearstone
Crushing Knight Sword +512800S2591Knight Sword +3 và Greystone
Dragon Knight Sword +516001602591Knight Sword +3 và Dragonstone
Moon Knight Sword +51281430EEC2591Knight Sword +6 và Moonstone
Blessed Knight Sword +51261210EEA2591Knight Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Knight Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Vĩnh Hằng Như Một Giấc Mơ – Chương Lưu Kim – Màn 1.

huongdangame

Elden Ring – West Limgrave – Groveside Cave

huongdangame

Elden Ring – Boss Erdtree Avata at Caelid

huongdangame