Large Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu133LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward760 Souls
Vật lý – 370Yếu
Chém – 463Yếu
Đập – 370Yếu
Đâm – 555
Phép – 118
Lửa – 726
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)

Related posts

Genshin Impact – Sấm Dệt Đan Xen – Khiêu Chiến 10 lần

huongdangame

Genshin Impact – World Quests: Treasure Lost Treasure Found – Kho Báu Qui Li

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 05 Joyless Reunion

huongdangame