Long Sword

Tổng Hợp Các Loại Nâng Cấp
TênShardL ShardChunkPureSpecial
Long Sword +1016000CD55551Sharpstone /Hardstone
Quality-Long Sword +514000CC2591Long Sword +3-Clearstone
Crushing Long Sword +512000S259-1Long Sword +3 and Greystone
Dragon Long Sword +515101512591Long Sword +3 and Dragonstone
Moon Long Sword +51201340EEC2591Long Sword +6 and Moonstone
Blessed Long Sword +51191140EEA2591Long Sword +6 and-Faintstone
Morion Blade21000Long Sword +8
Storm Demon’s Soul
Nâng Cấp Bình Thường - Cần Sharpstone /Hardstone 
TênShardL ShardChunkPure
Long Sword +08000DE
Long Sword +18800DE3
Long Sword +29600DE4
Long Sword +310400DE6
Long Sword +411200DE61
Long Sword +512000DE63
Long Sword +612600DE65
Long Sword +713600CD651
Long Sword +814400CD653
Long Sword +915200CD655
Long Sword +1016000CD6551
Quality Upgrades: Cân bằng cấp độ STR và DEX 
Cần Long Sword+3 và Clearstone
TênShardL ShardChunkPure
Quality Long Sword +19200DD3
Quality Long Sword +210400DD4
Quality Long Sword +311600CC61
Quality Long Sword +412800CC63
Quality-Long Sword +514000CC651
Crushing Upgrades: Tập trung vào cấp độ STR, loại bỏ DEX - Cần Long Sword +3 và Greystone.
TênShardL ShardChunkPure
Crushing Long Sword +18800C3
Crushing Long Sword +29600C4
Crushing Long Sword +310400B61
Crushing Long Sword +411200B63
Crushing Long Sword +512000S65
Dragon Upgrades: Tăng sát thương lửa - Cần Long Sword +3 và Dragonstone.
TênShardL ShardChunkPure
Dragon Long Sword +1910913
Dragon Long Sword +210501054
Dragon Long Sword +3119011961
Dragon Long Sword +4133013363
Dragon Long Sword +51510151651
Moon Upgrades: Tăng sát thương phép thuật - cần Long Sword +6 and Moonstone.
Tên ShardL ShardChunkPure
Moon Long Sword +162930EEC3
Moon Long Sword +2771010EEC4
Moon Long Sword +3911120EEC61
Moon Long Sword +41061220EEC63
Moon Long Sword +51201340EEC651
Blessed Upgrades: Tăng sát thương phép dựa vào chỉ số Faith, hồi một chút HP - cần Long Sword +6 and Faintstone.
TênShardL ShardChunkPure
Blessed Long Sword +166810EEB3
Blessed Long Sword +279890EEB4
Blessed Long Sword +392970EEB61
Blessed Long Sword +41061050EEB63
Blessed Long Sword +51191140EEA651
Boss Soul: Một loại vũ khi hoàn toàn khác cần nguyên liệu từ linh hồn Boss. Cần Long Sword+8 & Storm Demon's Soul
Tênicon-wp_physicalAttack.pngicon-magicbonus.pngicon-firebonus.pngDexterity BonusFaith BonusCần
Morion Blade21000Long Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 11 Gran Pulse [3/3]

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 27: Trận Chiến Cưới Cùng – End

huongdangame

Genhin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Luhua Pool – Lục Hoa Trì

huongdangame