Lord Rydell

Xu Hướng Thế Giới Trắng
  • Tìm chìa khóa Prison of Hope 2F West Key ở Upper Latria chỗ tòa tháp giữ cái xích thứ nhất.
  • Phần thưởng Dull Rat’s Ring khi giải thoát NPC này.
  • Khi bạn tấn công NPC thì khu vực 2nd Floor East sẽ không mở được và cũng chẳng nhặt được gì từ xác của NPC này.
Xu Hướng Thế Giới Đen Tuyền
  • Xuất hiện bên ngoài phòng giam như một Black Phantom, và sẽ rơi Phosphorescent Pole khi bị giết.
Vị trí: Prison of Hope - 23:05 - NPC Lord Rydell's.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Sector 7 Slums

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – secret mission 5 – Location and Solution

huongdangame

Genshin Impact – Nhiệm vụ hàng ngày: Nhà Sưu Tầm Sét

huongdangame