LUCK

Tăng khả năng rơi đồ và kháng bênh dịch hạch, tăng sát thương cho vũ khí "Blueblood Sword"
- Tăng 4% rơi đồ cho mỗi điểm luck từ 1-99
- Kháng bênh dịch hạch: 
   . 2-3 cho mỗi điểm Luck khi Luck < 31
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Luck khi Luck từ 31-99
- Sát thương cho vũ khí "Blueblood Sword":
   . 1-3 sát thương cho mỗi điểm Luck khi Faith < 28
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Luck khi Faith từ 28-99
Luck LevelTỷ Lệ Rơi ĐồPlague Resistance
103920
124836
156060
166463
176765
207973
2510087
30120100
40159107
50200114
60239122
70280129
80319136
90360143
99396150

Related posts

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Tụ Sáng

huongdangame

Genshin Impact – Gió thu vén ảo hỏi lá đỏ

huongdangame

Genshin Impact – Vực Tắm Trăng – The Moon Bathed Deep

huongdangame