Magic Sword “Makoto”

TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Magic Sword “Makoto” +021000327
Magic Sword “Makoto” +122000382Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +223000436Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +325000491Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +427000545Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +530000600Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Sự Kiện Đồng Hành Yun Jin – Đàn Ca Và Nhã Ý

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 15 – (4K 60FPS)

huongdangame

Genshin Impact – Phong Khởi Quy Hạc – Màn 1 (The Crane Returns on the Wind)

huongdangame