MAGIC

- Tăng sát thương phép thuật
- Sát thương tăng cho vũ khí gậy phép Wooden Catalyst: 
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Magic khi Magic < 31
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Magic khi Magic từ 31-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Insanity Catalyst: 
   . 2-4 sát thương cho mỗi điểm Magic khi Magic < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Magic khi Magic từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Magic  khi Magic từ 51-99
Magic LevelMagic Power
101000
121200
141400
161600
181800
202000
222200
242400
262600
282800
303000
404000
505000
606000
707000
808000
909000
999900

Related posts

DEVIL MAY CRY 5 – secret mission 6 – Location and Solution

huongdangame

Elden Ring – Boss Erdtree Burial Watchdog Scepter and Sword

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – BOSS GOLIATH

huongdangame