Man Centipede

Phun Axit làm giảm độ bền trang bị
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu220LoạiCận Chiến
Vị trí Upper Latria Reward49 Souls
Vật lý – 121
Chém – 91Yếu
Đập – 121Trung Bình
Đâm – 103
Phép – 105
Lửa – 102
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Mercurystone
Chunk of Mercurystone
Pure Mercurystone (Very rare)

Related posts

Genshin Impact – Tinh Xảo Khéo Léo – Lối Thoát Ở Trên Cao

huongdangame

Genshin Impact | huongdangame | Chiến Binh Bí Ẩn – Đền Xui Xẻo – Tầng 1,2

huongdangame

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Sal tarrae – Rương tại vùng đất muối.

huongdangame