Maneater

Hãy sử dụng vũ khí lửa tấn công nó, lợi dụng vòng tròn lửa ở giữa để tránh tấn công gọng kìm của nó khi tách ra 2 con.

Related posts

Genshin Impact – Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 3

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – secret mission 8 – Location and Solution

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 12 – (4K 60FPS)

huongdangame