NPCs

Nhà Cung Cấp Và Thợ Rèn

Blacksmith Boldwin
Vị Trí: The Nexus

Patches, the Hyena
Vị Trí: The Nexus, World 2 – Stonefang Tunnel, World 4 – Shrine of Storms
Dregling Merchant
Vị Trí: World 1 – Boletarian Palace

Filthy Man
Vị Trí: World 2 – Stonefang Tunne

Filthy Woman
Vị Trí: World 5 – Valley of Defilement
Blacksmith Ed
Vị Trí: World 2 – Stonefang Tunnel

Once Royal Mistress
Vị Trí: World 3 – Tower of Latria

Graverobber Blige
Vị trí: World 4 – The Ritual Path

Sparkly, the Crow
Vị Trí: World 4 – Shrine of Storms
NPCs Đặc Biệt

Saint Urbain
Vị trí: The Nexus, World 4 – The Ritual Path

Disciple of God
Vị Trí: The Nexus

Sage Freke, the Visionary
Vị Trí: The Nexus, World 3 – Tower of Latria

Freke’s Apprentice
Vị Trí: The Nexus

Yuria, the Witch
Vị Trí: The Nexus, World 1 – Inner Ward

The Maiden in Black
Vị Trí: The Nexus

Stockpile Thomas
Vị Trí: The Nexus

The Monumental
Vị Trí: The Nexus

Mephistopheles
Vị Trí: The Nexus
NPCs Khác

Biorr, of the Twin Fangs
Vị Trí: The Nexus, World 1 – Inner Ward 

Crestfallen Warrior
Vị Trí: The Nexus

Worshipper of God
Vị Trí: The Nexus

Acolyte of God
Vị Trí: The Nexus

Ostrava, of Boletaria
Vị Trí: The Nexus, World 1 – Boletarian Palace

Yurt, the Silent Chief
Vị Trí: The Nexus, World 3 – Tower of Latria

Executioner Miralda
Vị Trí: World 1 – Boletarian Palace

Old King Doran
Vị Trí: World 1 – Boletarian Palace

Scirvir, the Wanderer
Vị Trí: World 2 – Stonefang Tunnel

Lord Rydell
Vị Trí: World 3 – Tower of Latria

Satsuki
Vị Trí: World 4 – Shrine of Storms

Selen Vinland
Vị Trí: World 5 – Valley of Defilement

Garl Vinland
Vị Trí: World 5 – Valley of Defilement

Related posts

Genshin Impact – Điều Trị Trên Đảo – Treatment on the Island.

huongdangame

Genshin Impact – Vị Samurai Thứ 7 – The Seventh Samurai

huongdangame

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Những đứa trẻ (Neko is a cat – The Children)

huongdangame