Once Royal Mistress

Xuất hiện ở 16:08 - Prison of Hope
Vật Phẩm Bán:
TênLoạiGiá
Full Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao1,300 Souls
Fresh SpiceVật Phẩm Tiêu Hao200 Souls
Aged SpiceVật Phẩm Tiêu Hao1,000 Souls
Noble’s LotusVật Phẩm Tiêu Hao400 Souls
Widow’s LotusVật Phẩm Tiêu Hao1,000 Souls
Augite of GuidanceVật Phẩm Tiêu Hao50 Souls
RapierKiếm đâm1,500 Souls
Wooden CatalystGậy Phép1,000 Souls
BucklerKhiên1,500 Souls
Black BoltTên100 Souls
Moonlightstone ShardĐá Nâng Cấp3,000 Souls
Ring of AvariceNhẫn50,000 Souls
Bright Water Vật Phẩm Tiêu Hao 500 Souls

Related posts

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Làng Konda – Lãnh Địa Bạch Hổ.

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 12: Giải cứu Tifa

huongdangame

Elden Ring – Boss Vargram

huongdangame