Once Royal Mistress

Xuất hiện ở 16:08 - Prison of Hope
Vật Phẩm Bán:
TênLoạiGiá
Full Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao1,300 Souls
Fresh SpiceVật Phẩm Tiêu Hao200 Souls
Aged SpiceVật Phẩm Tiêu Hao1,000 Souls
Noble’s LotusVật Phẩm Tiêu Hao400 Souls
Widow’s LotusVật Phẩm Tiêu Hao1,000 Souls
Augite of GuidanceVật Phẩm Tiêu Hao50 Souls
RapierKiếm đâm1,500 Souls
Wooden CatalystGậy Phép1,000 Souls
BucklerKhiên1,500 Souls
Black BoltTên100 Souls
Moonlightstone ShardĐá Nâng Cấp3,000 Souls
Ring of AvariceNhẫn50,000 Souls
Bright Water Vật Phẩm Tiêu Hao 500 Souls

Related posts

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 5 (Lost Riches – Area 5)

huongdangame

Trao đổi đồng giá – equivalent exchange

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Lakeside Town Astoria

huongdangame