Patches, the Hyena

Thông tin:
Patches là một tên vô lại thích đặt bẫy cho những du khách không nghi ngờ, thường lợi dụng lòng tham chống lại họ để dụ họ đến chỗ chết và cướp xác của họ.
Nếu người chơi chống lại sự cám dỗ giết Patches để trả thù vì đã bẫy họ, anh ta sẽ quay trở lại Nexus, nơi anh ta là một thương gia hữu ích
Vị Trí:

Có thể tìm được ở Nexus, ngồi chỗ bia đá Tower of Latria sau khi nói chuyện với NPC này ở 09:47 -Tunnel City hoặc The Ritual Path.

Mở Khóa Vật Phẩm

Vật Phẩm Bán Thêm Khi Giết 2 Archdemons: Cat’s Ring, Sticky White Stuff
Vật Phẩm Bán Thêm Khi Giết 3 Archdemons: White Arrow x30 với 1 mua lần duy nhất; New Moon Grass
Vật Phẩm Bán Thêm Khi Giết 4 Archdemons: Dark Moon Grass x5 với 1 lần mua duy nhất;
Stone of Ephemeral Eyes. Limited Availability: x3 only.

Vật Phẩm Bán
Vật PhẩmGiá
Half Moon Grass300 Souls
Late Moon Grass500 Souls
Full Moon Grass1,000 Souls
Fresh Spice800 Souls
Shard of Archstone5,000 Souls
New Moon Grass5,000 Souls
Dark Moon Grass10,000 Souls
Sticky White Slime5,000 Souls
Stone of Ephemeral Eyes (Varies)5,000 Souls
Heavy Bolt40 Souls
Heavy Arrow30 Souls
White Arrow500 Souls
Cat’s Ring40,000 Souls
Fragrant Ring60,000 Souls
Barbarian Clothes300 Souls
Barbarian Armbands150 Souls
Barbarian Leggings200 Souls

Related posts

[Genshin impact] – Five Flushes Of Fortune Day 2 – Phúc Lộc Ngũ Sắc – Day 2

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Side Quest: Subterranean Menace

huongdangame

NIER AUTOMATA Việt Hóa #14 – Chapter 16: God Box – Kỷ vật của thần

huongdangame