Phi Tiêu – Bom

Vật phẩm dùng để ném gây sát thương cho kẻ thù.
TênTác DụngCách Lấy

Firebomb
Ném gây sát thương lửa tới kẻ thù– Giết Boletaria Soldier.
– Có thể mua từ Dregling Merchant với giá 500 souls.

Kunai
Ném gây sát thương và hiệu ứng độc tới kẻ thù – Có thể mua từ Graverobber Blige với giá 200 souls.
– Có thể được tìm thấy ở phía bên trái sau khi vào phòng Shadowlurker đầu tiên trong The Ritual Path.

Stealth Throwing Dagger
Ném nó theo chiều ngang để tấn công. Gây ra một lượng sát thương lớn.– Giết Imperial Spies.

Throwing Knife
Ném nó để tấn công. Gây ra một lượng sát thương nhỏ– Giết Blue Eye Knight.
– Bán bởi Dregling Merchant với giá 1000 souls.

Related posts

Estoc

huongdangame

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 9 (Lost Riches – Area 9)

huongdangame

Final Fantasy XIII – ALL Boss – Boss Portside Turret

huongdangame