Phosphorescent Slug

Thông tin: Bắn Axit và nhảy để tấn công
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu270LoạiTấn Công Gần
Vị tríThe Ritual PathReward239 Souls
117
117
176Bị Ảnh Hưởng
117
156
130
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllSticky White Stuff
Shard of Suckerstone
Chunk of Suckerstone (rare)
Pure Suckerstone (very rare)

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 31 – (4K 60FPS)

huongdangame

Elden Ring – Boss Erdtree Avata

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Duskmoon Forest – [1/2]

huongdangame