Phosphorescent Slug

Thông tin: Bắn Axit và nhảy để tấn công
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu270LoạiTấn Công Gần
Vị tríThe Ritual PathReward239 Souls
117
117
176Bị Ảnh Hưởng
117
156
130
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllSticky White Stuff
Shard of Suckerstone
Chunk of Suckerstone (rare)
Pure Suckerstone (very rare)

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 12: Giải cứu Tifa

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 07: I Wish for Love

huongdangame

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Mộng Đăng Lâu

huongdangame