Prisoner Horde

Di chuyển chậm chạp, sát thương cận chiến và phép lớn. Tốt nhất là đâm nó và đánh từ xa.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu709LoạiCận Chiến, phép
Vị tríPrison of Hope, Upper LatriaReward1548 Souls
Vật lý – 130Độc: Bình thường
Chém – 98Bệnh Tật: Bình Thường
Đập – 130Chảy Máu: Bình thường
Đâm – 215
Phép – 513
Lửa – 495

Related posts

Flying Bearbug

huongdangame

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Màn 2

huongdangame

Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – The Gates of Boletaria – Part 1

huongdangame