Prisoner

Chậm chạp khá yếu và sẽ tấn công bạn ngay nếu có vũ khí. Nói chúng giết luôn cho an toàn.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu110LoạiCận Chiến
Vị tríPrison of HopReward3 Souls
Vật lý – 75Độc: Dễ bị
Chém – 56Bệnh Tật: Dễ bị
Đập – 75Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 75
Phép – 68
Lửa – 49
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
Không có vũ khíRoyal Lotus
Widow’s Lotus
Shard of Moonlightstone (rare)
Cầm EstocEstoc wielding Estoc (rare)
Shard of Mercurystone (rare)

Related posts

Genshin Impact – Đội Ẩm Thực Toàn Năng – Tư Duy Đột Phá – Breakthrough thinking

huongdangame

Genshin Impact – Theater Mechanicus – Whither the Wind Wends – Cờ Cơ Quan – Phong Hà Khứ

huongdangame

Genshin Impact – World Quests The Tree who Stands Alone – Cây Mộc Một Mình Chẳng Thể Thành Rừng

huongdangame