Reaper

Sát thương cao cả tấn công xa lẫn gần. Triệu hồi bọn Shadowlurker vô tận. 
Bắn tên để giết nó hoặc áp sát bất ngờ và tấn công liên tục.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
MáuLoạiTấn Công Gần
Vị tríThe Ritual PathReward1040 Souls
124Có Ảnh Hưởng
124Có Ảnh Hưởng
124Có Ảnh Hưởng
124
660
93
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllWar scythe (rare)
Moonshadestone Shard
Moonshadestone Chunk

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 22: Cat Needs Food Badly

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Chapter 8 – Sector 5 Slums

huongdangame

Demon’s Souls PS5 – How to unlock Souls LV and Attributes

huongdangame