Red Eye Knight

 Kẻ thù trong linh hồn quỷ. Có nhiều máu và sát thương khá cao hơn Blue Eye Knight.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu LoạiTấn Công Gần
Vị trí Boletarian Palace Reward2500 – 3100 Souls
Điểm Yếu Magic
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giêt
Dạng Kẻ ThùLoại Vật Phẩm
Tất cảFull Moon Grass (Tower Knight Archstone, Penetrator Archstone)
New Moon Grass (Boletarian Palace)
Kiếm – KhiênKnight’s Shield (rare)
Purple Flame Shield (rare)
Spiked Shield (rare)
Kite Shield (rare)
KiếmKnight Sword (rare)
Great Sword (rare)

Related posts

Sage Freke

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Molebear Moor – Stonesplit Gap

huongdangame

Elden Ring | Caelid – Sellia Crystal Tunnel – Drop Kindred of Rot Ashes, Faithful’s Canvas Talisman

huongdangame