Rock Worm

Chui từ dưới đất lên và phun lửa, nó rất yếu với phép thuật. Điểm yếu là ở miệng.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu353LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward165 Souls
Vật lý – 703Mạnh
Chém – 844Trung Bình
Đập – 527Yếu
Đâm – 352
Phép – 22
Lửa – 766
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Greystone
Chunk of Greystone (rare)
Pure Greystone (very rare)

Related posts

Genshin Impact – Huấn Luyện Núi Tuyết – Sinh Ra Trong Tuyết – Lần 3

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 10: I Wish I Had Friends

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Crystal Desert

huongdangame