Rock Worm

Chui từ dưới đất lên và phun lửa, nó rất yếu với phép thuật. Điểm yếu là ở miệng.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu353LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward165 Souls
Vật lý – 703Mạnh
Chém – 844Trung Bình
Đập – 527Yếu
Đâm – 352
Phép – 22
Lửa – 766
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Greystone
Chunk of Greystone (rare)
Pure Greystone (very rare)

Related posts

Genshin Impact – Chuyện Sau Này – Di Tích Đồng Tước (hereafter: The trail of pervases)

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – Việt Hóa – Mission 1

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Side Quest: Subterranean Menace

huongdangame