Rune Sword

TênHiệu ỨngNguyên Liệu
Rune Sword301400DEMagic Defense +30 
Rune Sword +1301520DEMagic Defense +36Colorless Demon’s Soul
Rune Sword +2301640DEMagic Defense +42Colorless Demon’s Soul
Rune Sword +3301760DEMagic Defense +48Colorless Demon’s Soul
Rune Sword +4301880DEMagic Defense +54Colorless Demon’s Soul
Rune Sword +5302050DEMagic Defense +60Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Rương Siêu Cấp Tại Đền Shinrai – 7 Phiến Đá (7 Stone Slate)

huongdangame

Elden Ring – Walkthrough – Raya Lucaria Academy – Part 11

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 4: Gặp Judy và thử Braindance

huongdangame