Sage Freke

Thông Tin Cơ Bản:
NPC này sẽ dạy bạn phép thuật nếu có chỉ số Magic >= 10. Có thể mua các phép thuật cao cấp bằng linh hồn boss.
Vị trí:
- Tìm chìa khóa tại 41:23 - Prison of Hope Special Key.
- Cần giải thoát NPC này tại Prison of Hope (42:24 - Free NPC Sage Freke, the Visionary). Sau đó NPC sẽ về Nexus.
- Sẽ nhận được Geri's Stiletto khi nói chuyện với NPC này trong nhà tù.
Phép thuật có thể Học
TênIconSouls
Soul Arrow1000
Homing Soul ArrowYellow Demon’s Soul
Soul RayDoll Demon’s Soul
Flame Toss1000
Fire SprayHard Demon’s Soul
FireballDragon Demon’s Soul
Protection5000
WardingIron Demon’s Soul
Death CloudPureblood Demon’s Soul
Death Cloud Wriggling Demon’s Soul
Death Cloud Eroded Demon’s Soul
Death Cloud 5000
Light WeaponSilver Demon’s Soul
Demon’s Prank500
Water Veil500
Cloak500

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 36: Carbon Copy, Part 2

huongdangame

Genshin Impact – Spices from the West – Núi Non Trùng Điệp – Between the Mountains – Day 4

huongdangame

Genshin Impact – Chương lời đồn nắm xưa màn 2 sắt đá

huongdangame