Secret Dagger

Tổng Hợp Các Loại Nâng Cấp 
TênShardLargeChunkPureNâng Cấp
Dagger+10140?C4351891Sharpstone
Quality Dagger+5123?CC1561Dagger+3 & Clearstone
Sharp Dagger+5105?ES1561Dagger & Bladestone
Mercury Dagger+5112360?EC1561Dagger+3 & Mercurystone
Fatal Dagger+579100EA1561Dagger+3 & Marrowstone
Crescent Dagger+59298?A1561Dagger+6 & Moonshadestone
Needle of Eternal Agony
(Boss Soul)
1050?Dagger+7 & Mixed Demon Soul
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Nâng Cấp Bình Thường - Cần Sharpstone
TênShardLargeChunkPure
Dagger70?ED
Dagger+177?ED1
Dagger+284?ED2
Dagger+391?ED4
Dagger+498?DD41
Dagger+5105?DD42
Dagger+6112?DD43
Dagger+7119?DC431
Dagger+8126?DC432
Dagger+9133?DC433
Dagger+10140?DC4331
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Quality Upgrades: Cân bằng cấp độ STR và DEX 
Cần Dagger+3 và Clearstone
TênShardChunkPure
Quality Dagger+181?DD1
Quality Dagger+291?DD2
Quality Dagger+3102?CC41
Quality Dagger+4112?CC42
Quality Dagger+5123?CC431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Sharp Upgrades: Nâng cao cấp độ STR nhưng hạ thấp cấp độ DEX 
Cần Dagger và Bladestone
TênShardChunkPure
Sharp Dagger+177?EC1
Sharp Dagger+284?EC2
Sharp Dagger+391?EA41
Sharp Dagger+498?EA42
Sharp Dagger+5105?ES431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Mercury Upgrades: Thêm thuộc tính độc, nâng cao cấp độ DEX nhưng hạ thấp STR 
Cần Dagger+3 và Mercurystone 
TênShardChunkPure
Mercury Dagger+179120?ED1
Mercury Dagger+288180?ED2
Mercury Dagger+396240?EC41
Mercury Dagger+4105300?EC42
Mercury Dagger+5112360?EC431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Fatal Upgrades: Thêm sát thương bạo kích nhưng sát thương cơ bản thấp, nâng cao DEX và hạ thấp STR 
Cần Dagger+3 & Marrowstone
TênShardChunkPure
Fatal Dagger+17260ED1
Fatal Dagger+27470ED2
Fatal Dagger+37580EC41
Fatal Dagger+47790EC42
Fatal Dagger+579100EA431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Crescent Upgrades: Thêm sát thương phép và khả năng tự hồi máu. Nâng cao cấp độ phép thuật. 
Cần Dagger+6 & Moonshadestone.
TênShardChunkPure
Crescent Dagger+15568A1
Crescent Dagger+26575A2
Crescent Dagger+37482A41
Crescent Dagger+48390A42
Crescent Dagger+59298A431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Boss Soul: Một loại vũ khi hoàn toàn khác cần nguyên liệu từ linh hồn Boss.
Cần Dagger+7 & Mixed Demon Soul
TênHiệu ứng
Needle of Eternal Agony1050+ 20 souls mỗi lần tấn công
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-

Related posts

Final Fantasy XIII | FFXIII | Chapter 1 – Việt Hóa

huongdangame

Floor 12 clear 9*, 4* team work well – La hoàn tầng 12 v 1.3, cùng team 4*

huongdangame

NIER AUTOMATA Việt Hóa #5 – [4h play – 9s]

huongdangame