Shadowlurker

Thông Tin: Chậm chạp, vẫy tay và bắn phép tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu310LoạiAll
Vị tríThe Ritual Path Reward213 Souls
112Yếu
112
140
112
193
135

Related posts

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 13 Orphan’s Cradle [2/2] – End game

huongdangame

Broad Sword

huongdangame

Genshin Impact – Thiên Nham Ngàn Năm – The Millennial Mountains

huongdangame