Short Sword

NameShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Short Sword +1015000CD4523221SharpstoneHardstone
Quality-Short Sword +513100CC2071Sword+3 và Clearstone
Crushing Short Sword +511300S2071Short Sword +3 và Greystone
Dragon Short Sword +514101412071Sword +3 và Dragonstone
Moon Short Sword +51131260EEC2071Short Sword +6 và Moonlightstone
Blessed Short Sword +51111070EEA2071Short Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Short Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Đải Sảnh Ngủ Say – Slumbering Court (Bí Cảnh Chúc Phúc – Hài Cốt)

huongdangame

Elden Ring | huongdangame | Boss Demi Human Queen Maggie

huongdangame

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Lingju Pass – Thần Luật Quan (5 Chests)

huongdangame