Silver Skeleton

Bọn này rất nhanh, bọn cầm kiếm tấn công dồn dập. Sử dụng khiên để chặn nó rồi tấn công lại là tốt nhất.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu213LoạiCận Chiến, phép
Vị tríIsland’s EdgeReward294 Souls
Vật lý – 120
Chém – 120
Đập – 24
Đâm – 150
Phép – 87
Lửa – 56
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllSoul Remains
KiếmShard of Bladestone
Shotel (Hiếm)
CungHoly Arrow (Hiếm)
Compound Short Bow (Hiếm)
Compound Long Bow (Thế giới Đen Hoặc Trắng; Rất Hiếm)

Related posts

Genshin Impact – Một Ngụm Mộng Mơ – Cập Bến Đêm Trăng

huongdangame

Trao đổi đồng giá – equivalent exchange

huongdangame

Genshin Impact – Hidden Palace of Zhou Formula – Mật Cung Vô Vọng

huongdangame