Sparkly the Crow

Vị Trí: Island's Edge - video: 08:40 - NPC Sparkly the Crow.
Có thể đổi một số vật phẩm hiếm bằng cách vứt vật phẩm muốn trao đổi xuống đất, sau đó thoát game vào lại.
Vật Phẩm Vứt XuốngVật Phẩm Nhận Được.
Soul Remainsx10 White Arrow
Augite of Guidancex10 White Arrow
Shard of Mercurystonex10 Full Moon Grass
Chunk of Mercurystonex10 New Moon Grass
Pure Mercurystonex10 Dark Moon Grass
Shard of Faintstonex5 Shard of Archstone
Chunk of Faintstonex10 Sticky White Stuff
Pure Faintstonex3 Stone of Ephemeral Eyes
Shard of Moonlightstonex20 White Arrow
Chunk of Moonlightstonex40 White Arrow
Pure MoonlightstoneWhite Bow
Jade Hair OrnamentRegenerator’s Ring
Brass TelescopeFragrant Ring
Large Sword of MoonlightRing of Devout Prayer
Phosphorescent PoleRing of Magical Dullness
Silver CoronetStoried Hero’s Soul
Silver BraceletStoried Hero’s Soul
Talisman of GodColorless Demon’s Soul
Gold MaskColorless Demon’s Soul
Gold CoinRing of Uneven Scales
Pure BladestoneRing of Longevity 
Rune Swordx40 White Arrow
Rune ShieldHoplite Shield 
Ceramic Coin x 26Rusted Key to open Door to Penetrator Set 
Large Sword of Searching (Phải được tại từ Scimitar+8)Providential Ring 

Related posts

Genshin Impact – Chương Thiên hạ Nhân – Màn 2

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – The Mysterious Moogle Merchant

huongdangame

Genshin Impact – Trăng Thu Soi Sáng – Ẩm Thực Tiên Đạo – Cung Đường Phủ Sương

huongdangame