Spiral Rapier

Tên

Dexterity Bonus ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Spiral Rapier +1014000Bleed 180DC5534121Sharpstone / Hardstone
Quality Spiral Rapier +512300Bleed 180CC2591Spiral Rapier +3 and Clearstone
Sharp Spiral Rapier +510500Bleed 180ES2591Spiral Rapier +0 and Bladestone
Mercury Spiral Rapier +511400Poison 360
Bleed 180
EC2591Spiral Rapier +3 and Mercurystone
Fatal Spiral Rapier +57900Critical 100
Bleed 180
EA2591Spiral Rapier +3 and Marrowstone
Crescent Spiral Rapier +592980Bleed 180A2591Spiral Rapier +6 and Darkmoonstone

Related posts

GIG backs against the walls

huongdangame

Genshin Impact | huongdangame | Chiến Binh Bí Ẩn – Đền Xui Xẻo – Tầng 1,2

huongdangame

Genshin Impact – Tinh Xảo Khéo Léo – Bay Qua Hành Lang

huongdangame