STRENGTH

- Tăng sát thương vật lý và sát thương vũ khí Strength
- Sát thương tăng cho vũ khí Strength cấp độ D : 
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength < 50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength từ 50-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Strength cấp độ A : 
   . 2-4 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength từ 51-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Strength cấp độ S : 
   . 5-6 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Strength khi Strength từ 51-99
Strength LevelAttack Power
960
1061
1365
1466
1568
1669
1770
1871
1973
2074
2175
2277
2478
2680
3087
4098
4199
42101
44103
50110
60113
70116
80119
90122
99125

Related posts

Danh Sách Kẻ Thù

huongdangame

Genshin Impact – Chữa Trị Anh Đào – Sakura Arborism

huongdangame

Demon’s Souls – Walkthrough – The Ivory Tower – Part 13 ( World 3 – 3)

huongdangame