Very Large Swords

Tên

TypeCách Nhận

Bastard Sword
200
70

10

30
B

4510600– Ở Underground Temple thế giới Trắng

Claymore
130
70

10

26
D

E
4510230– Giết Red Eye Knight
– Ở Inner Ward

Related posts

Elden Ring – Boss Erdtree burial watchdog at Cliffbottom Catacombs

huongdangame

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Làng Konda – Lãnh Địa Bạch Hổ.

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Fiery Gorge

huongdangame