VITALITY

Tăng giới hạn HP, phòng thủ vật lý và khả năng mang vật phẩm trên người. 
ĐIểm HP được công thêm cho mỗi điểm Vitality được tính như sau:
- 16 ~ 33HP  cho mỗi điểm bắt đầu từ Vitality 1~ 30. 
- 21 ~ 24HP cho mỗi điểm bắt đầu từ Vitality 31. 
- 15~20HP cho mỗi điểm bắt đầu từ Vitality 41. 
- 8 ~ 11HP cho mỗi điểm bắt đầu từ Vitality 50 lên đến 99. 
Điểm cân nặng mang thêm được tính như sau: 
- 2 cân cho mỗi điểm Vitality từ 1~99.  
Vitality LevelHPCân Nặng
853086
955288
1057290
1159492
1261694
1363896
1465898
15682100
16698102
17718104
18742106
19766108
20792110
25938120
301100130
351216140
401325150
451424160
501500170
551544180
60 1588190
651632200
701674210
751717220
801758230
851799240
901836250
951874260
991900268

Related posts

Demon’s Souls – Boss Armour Spider

huongdangame

Saint Urbain

huongdangame

Demon’s Souls – Boss Fool’s Idol

huongdangame