Vũ Khí Từ Boss

Loại vũ khí này thường có sát thương cao và một và thuộc tính đặc biệt đi kèm. 
Cần linh hồn Boss để nâng cấp
TênHiệu ỨngCách Nhận

Blueblood Sword
10020018
D
18
18
E
18
E
5.0400Cộng thêm 1-4 Sát thương từ mỗi điểm chỉ số May mắn.Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Pureblood Demon Soul và Broken Sword +0

Dozer Axe
340 030
22400Sát thương vật lý lớn.Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Gray Demon Soul và một trong: Guillotine Axe +6, Crescent Axe +6, Great Axe +6 hoặc Halberd +6.

Insanity Catalyst
59143
add
6
E
16
A
0.5400Giảm 50% MP sử dụng phép thuật.Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Golden Demon Soul và một trong Wooden Catalyst +0 or Silver Catalyst +0.

Lava Bow
55021
D
16
D

E
2.0400Thêm 100 sát thương lửa cho tên.Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Hard Demon Soul và một trong Short Bow +7, Long Bow +7, Compound Short Bow +7 or Compound Long Bow +7.

Meat Cleaver
909026
S

S
16
A
10400Hồi phục 1% HP mỗi lần tấn công.– Trao cho Blacksmith Ed linh hồn Searing Demon Soul để mở khóa nâng cấp.
– Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Swollen Demon Soul và một trong: Club +0, Great Club +0, War Pick +6, Mace +6, Pickaxe +6, Morning Star +6, Iron Knuckles +6 or Mirdan Hammer +6.

Morion Blade
210014
14
3.0400Tăng 60% sát thương khi HP của nhân vật dưới 30%.
– Kết hợp Clever Rat’s Ring để tăng 140% sát thương.
Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Storm Demon Soul và một trong: Short Sword +8, Long Sword +8, Knight Sword +8, Bastard Sword +8, Claymore +8 or Great Sword +8.

Needle of Eternal Agony
10506
20
20
0.5400Cộng 20 souls mỗi lần tấn công (Cũ khí farm souls)Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Mixed Demon Soul và một trong: Parrying Dagger +7, Secret Dagger +7, Rapier +7 or Estoc +7.

Northern Regalia
13513520
14
12
12
6.5400Tăng mạnh sát thương trong thế giới thuần đen hoặc trắng (Pure Black or Pure White)Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có False King Demon Soul và một trong: Soulbrandt +0 and Demonbrandt +0.

Scraping Spear
100015
E
15
A
4.0400Giảm độ bền vũ khí kẻ thù mỗi lần tấn công đi 10.Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Lead Demon Soul và một trong: Short Spear+7 or Winged Spear + 7.

Large Sword of Searching
170024
D
16
D
8.0400– Tăng gấp đôi tỷ lệ rớt đồ ngay chỉ trang bị rãnh phụ mà ko sử dụng
– Trao đổi vũ khí này cho Sparkly the Crow để lấy Providential Ring, nhưng chỉ khi nó được chế tạo từ Scimitar + 8.
Được tạo bởi Blacksmith Ed cần có Hero Demon Soul và một trong: Claws +8, Broad Sword +8, Flamberge +8, Shotel +8, Scimitar +8, Falchion +8, Kilij +8, Uchigatana +8, War Scythe +8
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-

Related posts

Elden Ring – Boss Putrid Avatar

huongdangame

Genshin Impact – Spices from the West – Núi Non Trùng Điệp – Between the Mountains – Day 4

huongdangame

Falchion

huongdangame