Demon’s Souls – Xu Hướng Thế Giới

Thông Tin Cơ Bản
MụcNội Dung
1Trong Demon’s Souls mỗi khu vực Archstone có Xu hướng Thế giới riêng. Chúng hoàn toàn độc lập với nhau; hành động của bạn trong một Archstone không bao giờ có thể ảnh hưởng đến Xu hướng của các Archstone khác
2Trong xu hướng thế giới đen kẻ thù mạnh hơn và máu ít hơn đồng thời lượng linh hồn khi chết cũng nhiều hơn.
Trong xu hướng thế giới trắng thì ngược lại.
3Khi bạn đáng bại trùm trong một thế giới nó sẽ chuyển sang dần xu hướng thế giới trắng.
Nếu chết ở dạng người sống sẽ làm thế giới đó chuyển sang xu hướng đen (khi chết sẽ chuyển sang dạng linh hồn con 50% giới hạn máu)
Biểu Tượng Xu Hướng Thế Giới
Tinh khiếtTrắng SángTrắngBình ThườngĐenĐen TốiĐen Tuyền
Ảnh Hưởng Xâm Lược Thế Giới
MụcNội Dung
1Khi giết người chơi khác ở thế giới của họ thì thế giới đó chuyển sang màu đen.
2Khi bị người chơi khác giết ở thế giới của họ thì thế giới đó chuyển sang màu trắng.
Mẹo
MụcNội Dung
1Để đảm bảo thế giới bạn luôn tiến về xu hướng ánh sáng hãy tự sát trong dạng cơ thể sống ở Nexus. Sau đó hãy vào các thế giới game.
2Để chuyển sang thé giới hắc ám, cần tự sát ở dạng cơ thể sống ở thế giới bạn muốn chuyển sang hắc ám (Mỗi lần chết + 30% hắc ám cho thế giới).

Related posts

DEVIL MAY CRY 5 – Boss Artemis

huongdangame

Genshin Impact – Huấn Luyện Núi Tuyết – Sinh Ra Trong Tuyết – Lần 3

huongdangame

Elden Ring – Mountaintops of the Giants – Stargazed’s Ruins

huongdangame