Yuria, the Witch

Thông Tin:
Cô bị Đao phủ Miralda giam giữ dưới sự giám sát của một trong những Fat Officials của Vua Allant, nhưng nếu được người chơi giải cứu, cô sẽ trở thành một trong hai giáo viên Pháp thuật cao cấp, cùng với Sage Freke, Visionary.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu682LoạiTấn Công Gần
Vị tríInner WardReward2500 – 3100 Souls
17793
190178
17795
177
155
133
Vị Trí: 
Ở Inner Ward, xem cách giải cứu ở đây:
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết:
Three Cornered Hat
Old Raggedy Robes
Old Raggedy Gloves
Old Raggedy Boots

Related posts

Dragon Bone Smasher

huongdangame

Elden Ring- Boss Bols Carian Knight (Drop Greatblade Phalanx)

huongdangame

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Những đứa trẻ (Neko is a cat – The Children)

huongdangame