Yurt, the Silent Chief

Thông Tin

Đây là một NPC khá nguy hiểm, nếu bạn không giết hắn ta ngay lập tưc khi thả hắn ta ra. Vì hắn có thể sẽ giết các NPC sau của bạn:

Freke’s Apprentice
The Acolyte of God
Patches, The Hyena
Saint Urbain
Sage Freke
Yuria
Vị Trí: Upper Latria
Khi bị giết sẽ rơi bộ Gloom, bộ giáp khá tốt và đẹp.

Related posts

Trải nghiệm nhẹ nhàng đầu tiên

huongdangame

NIER AUTOMATA Việt Hóa #10 – [5h play – 9s]

huongdangame

Genshin Impact – Đàn Cá Ào Ạt – Exploding Population

huongdangame